2006

Çapı 6.4 mm x Yükseklik 1.9 mm

2008

Çapı 8.0 mm x Yükseklik. 2.2 mm

2010

Çapı 10.0 mm x Yükseklik. 3.1 mm

2055

Çapı 9.6 mm x Yükseklik. 5.4 mm

2079

Çapı 7.9 mm x Yükseklik. 2.5 mm

2115

Çapı 11.1 mm x Yükseklik. 5.0 mm

2150

Çapı 16.0 mm x Yükseklik. 7.9 mm

2190

Çapı 19.0 mm x Yükseklik. 9.5 mm

2816

Çapı 8.0 mm x Yükseklik. 1.6 mm