2014

Çapı 14.0 mm x Yükseklik 4.5 mm

2019

Çapı 19.0 mm x Yükseklik 6.0 mm

2020

Çapı 20.0 mm x Yükseklik 6.2 mm

2024

Çapı 19.0 mm x Yükseklik 4.0 mm

2075

Çapı 8.0 mm x Yükseklik 3.0 mm

2095

Çapı 9.5 mm x Yükseklik 3.8 mm

2104

Çapı 10.0 mm x Yükseklik 4.0 mm

2120

Çapı 10.1 mm x Yükseklik 1.8 mm

2122

Çapı 12.7 mm x Yükseklik 1.8 mm

2125

Çapı 12.7 mm x Yükseklik 3.5 mm

2128

Çapı 12.7 mm x Yükseklik 6.7 mm

2164

Çapı 16.5 mm x Yükseklik 10.2 mm

2191

Çapı 19.0 mm x Yükseklik 1.9 mm

2204

Çapı 19.7 mm x Yükseklik 3.0 mm